Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

aanetaxx
16:50
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
aanetaxx
16:50

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
aanetaxx
16:50
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe vianaturalginger naturalginger
aanetaxx
16:50
Reposted fromnosiemka nosiemka viaMella Mella
16:49
5965 f164
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMella Mella
aanetaxx
16:49
0443 f398
Reposted fromamelinowa amelinowa viaMella Mella
aanetaxx
16:49
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viaBloodEve BloodEve
aanetaxx
16:48
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viaBloodEve BloodEve
aanetaxx
16:47
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaBloodEve BloodEve
16:47
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viaBloodEve BloodEve
aanetaxx
16:46
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMella Mella
16:46
aanetaxx
16:44
2665 9eee
Reposted fromhysterie hysterie viaBloodEve BloodEve
aanetaxx
16:39
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaMella Mella
16:38

Może mnie się nie da kochać?

Reposted fromshitsuri shitsuri vianaturalginger naturalginger
aanetaxx
16:38
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal vianaturalginger naturalginger
aanetaxx
16:38
9761 7257
Reposted fromspes spes vianaturalginger naturalginger
aanetaxx
16:37
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy vianaturalginger naturalginger
16:36
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
aanetaxx
16:35
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaMella Mella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl