Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aanetaxx
16:51
aanetaxx
16:51
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
16:51
16:17
aanetaxx
16:17
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
aanetaxx
16:17
aanetaxx
16:16
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
aanetaxx
13:38
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
13:37
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
aanetaxx
13:30
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
aanetaxx
13:30
1582 a91b
Reposted fromproof proof viafreeway freeway
aanetaxx
13:30
6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viafreeway freeway

June 19 2017

aanetaxx
17:26
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
aanetaxx
17:26
Szaleństwo popełnia kobieta, pozwalając, by w sercu jej rozpaliła się miłość tajemna, która, nieodwzajemniona i nieznana, pochłonie jej życie...
Reposted fromwhateveer whateveer viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
17:23
7379 ac43

serious:

and i did

aanetaxx
17:22
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viadrunkwhipster drunkwhipster
aanetaxx
17:19
1196 df23
Reposted fromkarahippie karahippie viadrunkwhipster drunkwhipster
aanetaxx
17:15
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoblivious oblivious
aanetaxx
17:14
Zapomnij na tyle, żeby iść dalej. Pamiętaj na tyle, żeby nie popełnić tego samego błędu drugi raz.
Reposted fromwaflova waflova viaehh ehh
aanetaxx
17:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl