Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

15:30
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:23
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
aanetaxx
15:19
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:13
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:11
aanetaxx
15:08
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:05
9533 5ace
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:05
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
15:03
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viawisniowysad wisniowysad
aanetaxx
15:03

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
aanetaxx
15:02
Znów  przyszedł czas na samotne nocne spacery. To czas, kiedy nie obchodzi mnie, że jest ciemno, a okolica, którą idę nie jest bezpieczna. Muszę po prostu wyjść. Wyjść i iść przed siebie, wierząc, że po drodze pozbędę się tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. Że zapomnę. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
15:02
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
14:57
2573 2ba7
aanetaxx
14:55
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaxannabelle xannabelle
aanetaxx
14:48
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viamayamar mayamar
aanetaxx
14:47
14:45
9780 012f
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxannabelle xannabelle
14:42
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawisniowysad wisniowysad
aanetaxx
14:42
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
aanetaxx
14:41
9001 a663 500
Reposted fromcarbofobia carbofobia viadlaczegonie dlaczegonie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl