Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

aanetaxx
17:37
1503 809e
Reposted fromnyaako nyaako vianataliana nataliana
aanetaxx
17:16
Miłości, miłości i jeszcze raz miłości.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianataliana nataliana
aanetaxx
17:15
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianataliana nataliana
aanetaxx
17:15
17:14
aanetaxx
17:13
1104 f429
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianataliana nataliana
aanetaxx
17:13
aanetaxx
17:12
9756 2a84
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz vianataliana nataliana
aanetaxx
17:12
2446 2fe9
Reposted fromcrispybones crispybones vianataliana nataliana
aanetaxx
17:12
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
aanetaxx
17:12
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
aanetaxx
17:10

Uśmiech w oczach jest najpiękniejszym z uśmiechów.

Reposted fromvindurinn vindurinn vianaturalginger naturalginger
aanetaxx
17:10
6677 aa4a
aanetaxx
17:09
aanetaxx
17:08
Swoją drogą zawsze jest jakieś "tylko że"; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viate-quiero te-quiero
aanetaxx
17:02
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
aanetaxx
16:59
6389 d354 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabanshe banshe
aanetaxx
16:59
7868 7f7b 500
Reposted fromGIFer GIFer viabanshe banshe
aanetaxx
16:57
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianiedoopisania niedoopisania
aanetaxx
16:57
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianiedoopisania niedoopisania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl