Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

aanetaxx
21:28
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
21:27
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
aanetaxx
21:26
Szaleństwo popełnia kobieta, pozwalając, by w sercu jej rozpaliła się miłość tajemna, która, nieodwzajemniona i nieznana, pochłonie jej życie...
Reposted fromwhateveer whateveer viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
aanetaxx
21:25
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaitwaslove itwaslove
aanetaxx
21:23
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll
aanetaxx
21:21

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
aanetaxx
21:20
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viafreeway freeway
aanetaxx
21:17
6444 5fd7 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viafreeway freeway
aanetaxx
21:16
Reposted fromcouples couples viafreeway freeway
aanetaxx
21:14
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita viaehh ehh
aanetaxx
21:14
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaehh ehh
aanetaxx
21:13
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy. Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaehh ehh
aanetaxx
20:35
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
20:35
1355 37f5 500
aanetaxx
20:33
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viadlaczegonie dlaczegonie
aanetaxx
20:33
Bo magia miłości polega również na tym, że uczucie przychodzi do nas nieoczekiwanie. I to nieprawda, że pierwsza miłość jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawsze, jego zdaniem, ta ostatnia. Ale każda z tych przeżywanych po drodze do "najważniejszości" tej ostatniej się przyczynia.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viadlaczegonie dlaczegonie
20:32
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viadlaczegonie dlaczegonie
aanetaxx
20:29
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.

June 11 2017

aanetaxx
09:14
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou vianataliana nataliana
aanetaxx
09:14
Miłość na wiek się nie ogląda.
— Aleksander Puszkin
Reposted fromiloveyou iloveyou vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl