Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

aanetaxx
16:58
8545 495c 500
aanetaxx
16:40
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viawolalabym wolalabym
aanetaxx
16:34
3298 a540
Reposted fromneveralone neveralone viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
16:33
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
16:32
aanetaxx
16:32

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
aanetaxx
12:58
Wcale nie jestem mądry. Tylko mam swój własny sposób myślenia. Dlatego ludzie często mają mnie dosyć.
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
aanetaxx
12:58
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viaalliwantisyou alliwantisyou

June 20 2017

aanetaxx
16:51
aanetaxx
16:51
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
16:51
16:17
aanetaxx
16:17
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
aanetaxx
16:17
aanetaxx
16:16
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
aanetaxx
13:38
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaalliwantisyou alliwantisyou
aanetaxx
13:37
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
aanetaxx
13:30
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
aanetaxx
13:30
1582 a91b
Reposted fromproof proof viafreeway freeway
aanetaxx
13:30
6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl