Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

aanetaxx
15:44
8941 4fe4 500
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viaowca owca
aanetaxx
15:43
9483 9a9a 500
Reposted fromtfu tfu viaowca owca
aanetaxx
14:44
1928 833c 500
Reposted fromlujek lujek viaall-about-kate all-about-kate
14:40
9910 0365 500
aanetaxx
14:35
aanetaxx
14:32
7962 37c3
Reposted fromcleanout cleanout viaall-about-kate all-about-kate
aanetaxx
14:27
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
aanetaxx
14:26
- friendship -
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir

November 10 2017

aanetaxx
13:36
aanetaxx
13:34
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viabanshe banshe
aanetaxx
13:34
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja
— Keith Donohue
Reposted fromblueinsane blueinsane viabanshe banshe
aanetaxx
13:33
7274 e93d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatresigarette tresigarette
aanetaxx
13:32
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaAyumi Ayumi
aanetaxx
13:32
Z każdym dniem nabierałam silniejszego przekonania, że "taki Ty" mogłeś zdarzyć się w moim życiu tylko raz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
13:32
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
aanetaxx
13:29
13:28
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viaalliwantisyou alliwantisyou
13:28
4576 e38a
Reposted fromdivi divi viaalliwantisyou alliwantisyou
13:28
aanetaxx
13:28
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl